Fordonspark

Värmlandståg har idag dessa fordon i sin ägo. På sikt kommer alla fordon att finnas med på bild, och genom att klicka på "Läs mer" kan du titta på bilder, lyssna på ljud eller läsa mer om våra fordon.

Förklaringar av tillverkarsignaturerna
Fordon Alias Tillv Nr År Inköpt
Elektrolok SJ Du2 349 SJ Dg 349 ASEA/VM 776/410 1934 1987
 
Motorlok SJ Zsh 102 SJ Z49 102 KMV 121 1939 1987
 
Barvagn GDJ Ao 102 SJ AB6 4166 ASJA 1936 1987
1:a klass sittvagn SJ Bo5b 3294 SJ A5 3294 KVAB 1940 1988
2:a klass sittvagn Co8d 223 ASJ 1937 2000
Café- / 2:a-klassvagn SJ Co8cs 3134 KMV 1936 2000
Restaurantvagn SJ RCo1 3083 SJ RS3 3083 KMV 1935 1988
Personalvagn SJ DFo6 2923 SJ DF25 2923 ASJA 1933 1992
Resgodsvagn BJ F5 323 SJ F5 55051 VM 1937 1991
 
Täckta godsvagnar SJ G 44780 SJ Gkklos-u AGV 1951 1987
Täckta godsvagnar SJ Gbs 150 1580-9 SJ Gre 51212 ASJF 1963 1988
Täckta godsvagnar SJ Gbs 150 2805-9 SJ Gre 52437 ASJF 1964 1988
Täckta godsvagnar SJ Gsh 31264 SJ Qgb 945 4242 HMV 1920 1991
Täckta godsvagnar SJ Gsh 26695 SJ Qgb 945 4225-8 WA 1913 1987
Täckta godsvagnar SJ Gsh 31300 SJ Qgb 945 0832-7 KMV 1921 1990
Täckta godsvagnar SJ Ibblps 820 0307-0 SJ Grf 47958 KMV 1958 1988
 
Öppna godsvagnar SJ Oe 90452 SJ Oms 371 7304-0 AGV 1961 2000
Öppna godsvagnar SJ Oms 371 3229-3 SJ Oe 85597 ASJF 1959 1988
Öppna godsvagnar SJ Os-w 370 4346-6 SJ Oe 86061 COF 1959 1989
Öppna godsvagnar SJ Qbv 945 1877-9 SJ O 73866 AGV 1942 1990
 
Tjänstevagnar SJ Qbc 945 3210 SJ Q32 1 Talbot 1939 1993
Tjänstevagnar SJ Qgu 945 2340-9 SGGJ C4 11 KMV 1908 1991
Tjänstevagnar SJ MDR127 3381 1992

Avyttrade fordon

Fordon Alias Tillv Nr År Inköpt
Ånglok SJ B 1143 SWB A 95 MV 489 1913 1999
 
Motorlok UHB 221 Vansbro JW 103 1951 2000
 
Sovvagn SJ Co14 2864 SJ BC14 2864 ASJA 1931 1987