Kontakta oss

Värmlandstågs styrelse har 2024 följande sammansättning:

Dan Carlsson 0554 - 415 33 Ordförande
Per Krogh 054 - 85 47 36 Kassör
Jan Olsson 072 - 203 03 56 Sekreterare
Martin Nordling 0730 - 48 88 38 Ledamot
Lars Nilsson 054 - 52 17 81 Ledamot
Fredrik Bergström 070 - 17 22 779 Suppleant
Håkan Sandberg 0703 263535 Suppleant
Erik Lindsten 073 - 367 81 23 Suppleant

Andra funktionärer inom Värmlandståg:

Dan Carlsson 0554 - 415 33 Resechef
Fredrik Bergström 070 - 17 22 779 Webbanvarig

Medlem i föreningen blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften på pg 96 97 08-7.
Medlemsavgiften är 150 kr för vuxen och 75 kr för barn och ungdom mellan 0 och 21 år.
Om du har för avsikt att bli ungdomsmedlem, ange ditt personnummer på talongen.


Vill du kontakta oss skriftligen med snigelpostens hjälp? Då kan du skriva till följande adress:
Värmlandståg
Björnsäter Banvaktstuga 1
665 91 KIL