Förklaringar av tillverkarsignaturer

Följande förkortningar av fordonstillverkare används i fordonslistan:

AGV:AB Gävle Vagnverkstad
ASEA:Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås
ASJA:AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Arlöv, tidigare WA
ASJF:AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, tidigare VM
COF:Christian Olsson AB, Falkenberg
JW:Jenbach Werke, Jenbach, Österrike
KHD:Klöckner - Humboldt - Deutz AG, Köln
KVAB:Kalmar Verkstads AB, Kalmar
KMV:Kockums Mekaniska Verkstad AB, Malmö
MV:Motala Verkstad AB, Motala
Talbot:Waggonfabrik Talbot, Aachen, Tyskland
WA:Waggonfabriken, Arlöv, senare ASJA
VM:Vagn- och Maskinfabriken, Falun, senare ASJF