SJ Zsh 102

<b>SJ Zsh 102</b> i aktion på Åmål Östra. Fotot taget 1987-02-14.

SJ Zsh 102 i aktion på Åmål Östra. Fotot taget 1987-02-14.

Foto: Martin Forsaeus

SJ Zsh 1021939 - SJ Z4 1021942 - SJ Z49 1021956

Vår Zsh 102 är ett litet fint lok. Det rullade ut från Kockums i Malmö 1939. Vid leveransen var loket försett med en fotogendriven sexcylindrig förbränningsmotor från amerikanska Wisconsin. 1942 littererades loket om till Z4 i enlighet med SJ:s nya littereringssystem. Allteftersom tiden gick växte antalet lokomotorer och lokmotortyper hos SJ, och man modifierade sitt system att litterera fordon. 102:an märktes därför om till Z49 under år 1956. Under 1960-talet byttes motorn ut mot en Scania-Vabis D812, en åttacylindrig dieselmotor på cirka 180 hk, detta att jämföra med Wisconsinmotorns 150 - 160 hk. 1967 fick 102:an sin sista revision hos SJ, och allteftersom fler och fler lokomotorer levererades till SJ minskade tjänstgöringen för Z49:orna. Allt fler sattes därför in i ban- och maskintjänst. Vår 102:a var inget undantag, den användes i växlingen vid SJ:s huvudverkstad i Tillberga. 1981-03-01 slopades den tillsammans med ett stort antal andra lok ur SJ:s driftsfordonspark för att överföras till tjänstefordonsparken. Av någon anledning fick loket aldrig något tjänstefordonsnummer. Tack vare att den var kvar i lokflottan så länge blev SJ:s sista kvarvarande Z49 av "toffla"-typ.

1983 övertog SJ från Kumla - Yxhults Järnväg en Z65. Den fick nummer 652 och ersatte Z49 102 vid verkstaden i Tillberga. 102 skickades till SJ huvudverkstad Örebro och ställdes av på de ökända "skrotspåren" på verkstadsområdet tillsammans med andra uddalok och avställda lok. 1984 köptes dock loket av några privatpersoner från SJ och räddades därmed undan skrotdöden. När sedan Värmlandståg bildades 1987 överfördes loket till föreningen, och det ägs nu av KMJ på liknande sätt som Du2 349, d.v.s. medlemmar äger andelar i loket. 1999 helrenoverades loket, vilket innefattade såväl maskinell genomgång som ommålning, och det är nu i ett mycket fint skick. Vi använder loket till växling i Kil.


Fakta SJ Zsh 102:
Längd över buffertar:7900 mm
Tjänstevikt:18,0 ton
Största tillåtna hastighet:45 km/h
Startdragkraft:58 kN
Effekt:180 hk / 120 kW
Motor:Scania-Vabis D812
Hydraulväxel:Atlas Diesel
Tillverkningsår:1939
Tillverkare:Kockums Mek. Verkstad, Malmö

GALLERI