SJ Os-w 370 4346-6

Foto:

Denna vagn, ursprungligen Oe 86061, står vanligtvis i Kil och används som kolförråd åt vårt ånglok.