Co8d 223

<b>Co8d 223</b> i Kristinehamn 2000.

Co8d 223 i Kristinehamn 2000.

Foto: Markus Blidh

SDJ Co8 351937 - Co8d 2231944 - SJ Co8d 42211948 - Co181949 - Co8d1950 - Bo8d1956 - B81970

Dessa båda vagnar levererades ursprungligen till två privatbanor i Dalarna, 35:an till Södra Dalarnes Järnväg och 219 till Gävle - Dalarnes Järnväg. Banorna kom sedan att ingå i Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gävle (GDG), och när detta komplex förstatligades 1948 överfördes vagnarna till SJ, där de fick numren 4217 (219) och 4221 (35).

Vagnarna är utmärkta att använda vid resor som kräver en stor passagerarkapacitet, eftersom de har hela 86 platser per vagn.


Fakta Co8d 223:
Längd över buffertar:23500 mm
Vikt:43 ton
Sittplatser 2 kl:86 st
Största tillåtna hastighet:100 km/h
Tillverkare:ASJ, Arlöv
Tillverkningsår:1937
Elvärme

GALLERI