SJ Co8cs 3134

<b>SJ Co8cs 3134</b>  Kil 20050827.

SJ Co8cs 3134 Kil 20050827.

Foto: Dan Carlsson

SJ Co8c 31341936 - Co8cs1940 - Bo8cs1956 - Bo8csr1962 - Bo8cs1964 - B7S1970 - RB51976 - B81978

3134 köptes i juli 2000 från OHJ, Orsa - Herjeådalens Järnvägsmuseiförening i Sveg. I grunden är vagnen en vanlig Co8d, men i ena änden saknas en kupé, och den och toaletten består istället av ett pentry med serveringsmöjligheter. En av salongerna i mitten är mindre än normalt, och i stället inkräktar här cafédelen.

Mellan år 2002 och 2005 renoverades vagnen genomgående. Först skedde en yttre renovering i Kristinehamn, och sedan togs insidan i Kil. Pentryt är numera utrustat med gasolspis, kylskåp samt varm- och kallvatten. I café-delen sitter man bekvämt runt dom nytillverkade borden. Vagnen, som premiäranvändes i en resa till Sundsvall våren 2005, är ett efterlängtat tillskott i vagnparken, både som sittvagn och serveringsutrymme.


Fakta SJ Co8cs 3134:
Längd över buffertar:23500 mm
Vikt:44 ton
Sittplatser 2 kl:78 st
Största tillåtna hastighet:100 km/h
Tillverkare:Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö
Tillverkningsår:1936
Pentry

GALLERI