SJ B 1143

<b>SJ B 1143</b> stormar fram på Fryksdalsbanan, närmare bestämt i trakterna av Svensbyäng 2000-05-25.

SJ B 1143 stormar fram på Fryksdalsbanan, närmare bestämt i trakterna av Svensbyäng 2000-05-25.

Foto: Markus Blidh.

SJ B 11431913 - SWB A 951936 - SJ B 11431945

Detta är vårt ånglok. Hos SJ hade loket nummer 1143 och är av typen B. Under ett antal år på 1930 - och 1940 - talen var loket i den privata järnvägen SWB: s(Stockholm - Westerås - Bergslagen) ägo och hade där littera A och nummer 95. Mot slutet av sin tjänstgöringstid hos SJ var loket stationerat i Dalarna.På 70-talet konserverades loket och ställdes in ett lokskjul för att stå som beredskapslok i händelse av krig. 1991-04 - 21 hämtade vi loket i Falun, och Värmlandstågs samlingar hade utökats med ytterligare ett fordon.Innan vi fick B 1143 till föreningen använde vi bl.a de från BJs(Bergslagernes Järnvägssällskap) inhyrda loken E2 909(numera sålt till en kanadensisk förening) och Y3 74. I samband med driftsättningen av loket märktes det om till sitt alias SWB A 95.

1996 - 10 - 11 smälte ett av storlagren någon mil utanför Kristinehamn, då loket var på väg hem till Kristinehamn efter en resa på Fryksdalsbanan.Efter detta kom hjulaxeln med det smälta lagret att tas bort, och loket ställdes av i Kristinehamns lokstall. 1997-11 - 29 monterades ett nygjutet lager på hjulaxeln, och loket ställdes återigen på axeln.Några veckor senare transporterades loket till Kil, där arbetena med loket fortsatte. 1999-04 - 24 kopplades loket upp igen, och 1999-06 - 18 var det dags för provkörning och samtidigt ångprov.Loket kördes Kil - Högboda och tillbaka utan problem, och användes även i lite växling på Kils station.

Vid en resa i maj 2000 skulle loket temporärt märkas om till SJ B 1143 igen, men det beslutades istället att loket permanent skulle få tillbaka sitt SJ- nummer, så därför heter loket återigen B 1143!

Tyvärr står loket numera avställt, eftersom en av stortuberna sprang läck i samband med en resa 2000 - 07 - 29. Innan loket kommer i trafik igen krävs omtubning, vilket kommer att ta sin tid.


Fakta SJ B 1143:
Längd över buffertar (lok+tender):17660 mm
Effekt:ca 1040 hk / 765 kW
Startdragkraft:94 kN
Total tjänstevikt (lok+tender):102,9 ton
Tjänstevikt (lok):70,2 ton
Tjänstevikt (tender):32,7 ton
Största tillåtna hastighet:90 km/h
Maximalt axeltryck:15,9 ton
Kolförråd:5,2 ton
Vattenförråd:14,0 m3
Totalt antal tuber:156 st (128 små + 28 stora)
Tillverkningsår:1913
Tillverkare:Motala Verkstad
Övrigt:Elbelysning

GALLERI