Z64 352 i Kil
Z64 352 utanför lokstallet i Kil 2001-08-17. Foto Markus Blidh.


Se också
354 i Kil 2000-05-24
Foto Markus Blidh.

352 i SJ-tänst på Karlstad C
Foto Martin Forsaeus 1987-03-12.
Våra två Z64:or levererades till SJ från Deutz i Tyskland 1955 under littera Z6. Vid litterareformen året efter kom loken att littereras om till Z64. I slutet av 1970-talet beslutade sig SJ för att modernisera Z64:orna, vilket skedde i december 1978 för 352 och i januari 1979 för 354. Vid ombyggnaden, som skedde vid Kalmar Verkstad, byggdes stora delar av loket om, bl.a. fick de nya körreglage och hytter och huvar moderniserades. Till skillnad från en del andra ombyggda lok fick de dock behålla den ursprungliga Deutz-motorn. 352 slopades aldrig officiellt av SJ, utan överfördes till Banverket vid dess bildande 1989. Hos BV fick det nummer 3172, även om det aldrig kom att märkas om. 354 slopades av SJ 1991-10-01, och vi köpte båda loken 1991. Eftersom båda loken har varit stationerade i Kristinehamn har de tillbringat mycket tid på de värmländska stationer som har haft Z64 som växellok, d.v.s. Daglösen / Filipstad, Hällefors, Kristinehamn och Karlstad med flera. 354 målade vi om kort efter att vi köpt det, men tyvärr är det numera att betrakta som reservdelsförråd efter ett motorhaveri. 352 är i modernare utförande, men även den är f.n. avställd i nedkopplat skick.

Our Z64-engines were delivered to SJ from Deutz in Germany in 1955 as Z6 352 and 354. One year later it was changed to Z64. At the end of the 1970:s, SJ decided to modernize their Z64-engines, which took place at Kalmar Verkstad. The cabins were upgraded, the controls were replaced with new ones etc. 352 was modernized in december 1978 and 354 went through the same thing in january 1979. Some of the Z64:s had their original Deutz-engine replaced with a Scania, but our two got to keep their Deutz. We bought 352 from Banverket, to whom it was transfered in 1989. 354 we bought directly from SJ after it was withdrawn from service. Both of the engines came to us in 1991. We repainted 354 into old colors, but unfortunately it's now used for spare parts after the engine broke down. 352 is still in the colors it had when we bought it, and currently it also is out of order.

Fakta Z6 / facts Z6:
Längd över buffertar / length: 7370 mm
Vikt / Weight: 28,0 ton
Sth växel 1 / max. velocity gear 1: 32 km/h
Sth växel 2 / max. velocity gear 2: 53 km/h
Dieselmotor / diesel engine: Deutz T4M625
Effekt / power output: 176 kW
Varvtal / rounds at max. output: 700 rpm
Startdragkraft / max. effort: 85 kN
Tillverkare / manufacturer: Deutz, Köln, Tyskland / Germany
Tillverkningsår: 1955 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail