Följande förkortningar av fordonstillverkare används i fordonslistan:

AGV AB Gävle Vagnverkstad
ASEA Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås
ASJA AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Arlöv, tidigare WA
ASJF AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, tidigare VM
COF Christian Olsson AB, Falkenberg
JW Jenbach Werke, Jenbach, Österrike
KHD Klöckner - Humboldt - Deutz AG, Köln
KVAB Kalmar Verkstads AB, Kalmar
KMV Kockums Mekaniska Verkstad AB, Malmö
MV Motala Verkstad AB, Motala
Talbot Waggonfabrik Talbot, Aachen, Tyskland
WA Waggonfabriken, Arlöv, senare ASJA
VM Vagn- och Maskinfabriken, Falun, senare ASJF 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail