Qgu i Kil
1908 levererades C4 11 till Sala - Gysinge - Gävle Järnväg. Efter att ha tagits över av SJ vid banans förstatligande byggdes vagnen så småningom om till tjänstevagn för banavdelningen. 1991 inköptes vagnen från SJ i Göteborg. Den används som personalvagn, och innehåller omklädnings- och sovutrymmen. 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail