MDR127 3381
MDR127 3381 utanför Kil 2000-07-30. Foto Markus Blidh.

Denna lilla dressin köpte vi för att använda som brandbevakningsfordon vid ångtågsresor, men sedan köpet har den mest stått stilla. Den står nu avställd i en trädgård utanför Kil och kommer att kräva en arbetsinsats innan den kan tas i trafik om det skulle bli aktuellt. 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail