Du2 349
Du2 349 utanför överliggningen i Kil 2000-02-13. Eftersom vissa driftsprov gjordes på loket stod det ute vid denna tidpunkt, och inte inne i lokstallet. 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail