Du2 349
Du2 349 vid Lilleskog mellan Herrljunga och Öxnered 1990-12-02. Foto Jan Olsson.SJ Dg 349 1934 - SJ Du 349 1958 - SJ Du2 349 1971
Se också
Kils station 1987
Takmålning
Plåtrent
Transport till Kil
Hyttrenovering
Kil 000213
Provkörning 000421

Den 11 november 1934 rullade SJ Dg 349 ut på spåren, som ett lok i en serie på 333 lok av D-typen. Bokstaven g i lokets littera betecknade att loket var utväxlat för godstågstjänst. Loket gick sedan som Dg fram till 1958, då motorerna byttes ut mot nya av typen ASEA KJC 137. Vid ombyggnaden ändrades också utväxlingen, vilket gjorde att loket fick littera Du, där u står för universal, d.v.s. lämpat för både snälltåg och godståg. 1971 var det återigen dags för ett nytt littera, eftersom loket byggdes om och försågs med multipelkörningsutrustning. Efter ombyggnaden fick loket littera Du2, och det var då möjligt att köra två Du2 med bara en förare.

Sin sista revision hos SJ fick loket 1981-06-24, då det utgick efter R1-revision från huvudverkstaden i Malmö, och efter det gick loket i trafik fram till den 31 maj 1987. Denna dag kördes det för egen maskin från Hallsberg till sin nya ägare, Karlstads Modelljärnvägsklubb i Kil. Dagen därpå, 1987-06-01, slopades det från SJs fordonspark och dess karriär inom Statens Järnvägar var över efter nästan 53 år!

Efter ankomsten till Kil målades loket m.m. och sattes i drift. Efter många goda insatser i resor drabbades 349 tyvärr av motorhaveri 1991, och togs därför ur drift. Några år senare kunde nyrenoverade motorer från ett skrotat Da-lok sättas in i loket, och 1998 flyttades det från lokstallet i Kristinehamn till Kil, där arbetet har fortsatt med att få loket i trafik. Loket är i dagsläget fullt körbart sånär som på ett trilskande lager, vilket förhoppningsvis kommer att åtgärdas inom kort.

Fakta Du2:
Längd över buffertar: 13000 mm
Tjänstevikt: 80,4 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h
Motorer: ASEA KJC 137
Effekt: 2x920 = 1840 kW / 2x1251 = 2502 hk
Startdragkraft: 160 kN
Tillverkare: ASEA, Västerås och Vagn- och Maskinfabriken, Falun
Tillverkningsår: 1934
Uttag för elvärme
Flänssmörjning
Multipelkörbar med Du2


Ritning Du2 349 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail