Co14 2864
Co14 2864 i Kil 2002-05-09. Foto Dan Carlsson.
Co14 2864 in Kil 2002-05-09. Photo by Dan Carlsson.
SJ Co14 28641931  -  WLBo141956  -  WLBo14k1964  -  WL14K1970  -  
WL141971  -  BC141984

Se också / more stuff
Sovplatser / beds
Korridoren / corridor
Tvättfat / basin


Samtliga fotografier av inredningen har tagits av Dan Carlsson.

All photos of the interior taken by Dan Carlsson.
Ska man ut på längre resor kan det vara bra att ha med sig en sovvagn att övernatta i. Co14 2864 erbjuder logi för 39 personer, fördelade på 13 kupéer med vardera 3 platser. Vid behov kan bäddarna fällas upp och vagnen kan användas som sittvagn.

Alla kupéer är utrustade med ett tvättfat, och i båda vagnsändarna finns det toalett. Dusch saknas dock.


If you are going on a longer journey, it might be a good idea to bring a sleeping-car. In Co14 2864, there is room for 39 persons in 13 compartments with 3 beds each. If necessary, the beds can be transformed into regular seats and the car can be used as a 2:nd class car.

All compartments are equipped with wash-basins, and in both end of the car there are toilets. There is however no showers.Fakta / facts Co14:
Längd över buffertar / length: 23500 mm
Vikt / weight: 48,0 ton
Sovplatser / beds: 39 st
Största tillåtna hastighet / max. velocity: 100 km/h
Tillverkare / manufacturer: ASJ, Arlöv
Tillverkningsår / manufacturing year: 1931
Elvärme / electric heating
Uttag för rakapparat / power for razors


Ritning Co14 2864 
KMJ / Värmlandståg Skicka ett mail